Isnin, 25 Oktober 2010

BORANG SUMBANGAN ZAKAT PERLIS


Nama
No KP
Alamat


Poskod
Tarikh
Yang Dipertua
Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis
Aras Bawah Kompleks Islam,
01000 Kangar, Perlis
Yang Berbahagia Dato’
ZAKAT PENDAPATAN / SIMPANAN / HARTA / PERNIAGAAN BAGI TAHUN _____________________
Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2. Beserta dengan surat ini dilampirkan cek bernombor _________________________ / tunai sebanyak RM _______________________ sebagai zakat pendapatan / simpanan / harta / perniagaan saya bagi tahun ________________ kepada Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis.
3. Sukacita kiranya Yang Berbahagia Dato’ dapat menyumbangkan sebahagian daripada zakat saya ini kepada Institusi Pendidikan Hira’ yang beralamat di : Lot 237 Kg. Batu Belah 42100 KlangSelangor Darul Ehsan
4. Semua sumbangan hendaklah dibuat atas nama PEMBANGUNAN HIRA’.
Sekian, terima kasih.
Yang benar,
_____________________________________
B02
MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU PERLIS
Aras Bawah Kompleks Islam, 01000 Kangar, Perlis
Tel : 04 9794437 / 4434Faks : 04 9782400
BORANG BAYARAN ZAKAT
No KP Lama / Daftar syarikat
No KP Baru
Nama
Alamat


No TelefonRumahPejabatBimbit
BILJENIS ZAKATJUMLAH RM
1.Perniagaan

2.Wang Simpanan

3.Pendapatan

4.Lain-lain (Nyatakan)


Jumlah

Cara BayaranTunaiCekMOPOBankdraft
No.
Tarikh
Tandatangan
Semua bayaran dengan cek / MO / PO atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM PERLIS

1 ulasan: